Nowy urlop dla rodziców wcześniaków

 Nowy urlop dla rodziców wcześniaków – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy (opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych pod numerem UD65) wprowadzający dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji. Projekt przewiduje, że długość urlopu (do 8 tygodni albo do 15 tygodni) będzie zależna od czasu hospitalizacji dziecka oraz innych czynników, takich jak tydzień ciąży, w którym dziecko się urodziło, czy jego masa urodzeniowa.

Zgodnie z projektem uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą:

  • rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g – urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu – do upływu 15 tygodnia po porodzie
  • rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g – w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie,
  • rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36 tygodnia ciąży, wymagających hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie – w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie.

Wniosek o dodatkowy nowy urlop dla rodziców wcześniaków będzie można składać w formie papierowej lub elektronicznej na co najmniej 21 dni przed zakończeniem bieżącego urlopu macierzyńskiego. Po zakończeniu dodatkowego urlopu pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika na dotychczasowe stanowisko lub na stanowisko równorzędne. Dodatkowy urlop macierzyński będzie płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 roku.

Powiązane Aktualności

Nowe uprawnienia dla PIP

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców mają w założeniu uprościć i ujednolicić [...]