Jeśli Państwa firma istnieje na rynku już od kilku lat i posiada sporządzone na początku jej funkcjonowania regulacje wewnątrzzakładowe (regulaminy i procedury) to proponujemy Państwu usługę polegającą na ocenie ich aktualności. Przy tej okazji podpowiemy Państwu ponadto rozwiązania ułatwiające bieżące funkcjonowanie oraz wskażemy, z jakich postanowień najlepiej zrezygnować, aby nie ograniczać zbytnio własnych możliwości.

Oprócz regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych jesteśmy w stanie zaopiniować poprawność prowadzenia innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników, w tym zwłaszcza dotyczącej czasu pracy.

Natomiast nowopowstającym podmiotom proponujemy stworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, które od początku pozwolą na sprawne zorganizowanie prowadzonej działalności. W takich przypadkach podpowiemy oczywiście, jaką jeszcze dokumentację należy obowiązkowo prowadzić i jak powinna ona wyglądać, aby firma nie narażała się na żadne ryzyko w razie ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.