RODO w HR – nowoczesny i bezpieczny dział kadr

Wejście w życie przepisów RODO uporządkowało problemy przetwarzania danych osobowych w firmach, jednakże szeroki zakres przepisów stawia przed działami HR wiele pytań. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na tle innych działów to właśnie w działach HR zazwyczaj przetwarza się najwięcej danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom działów kadr i płac przygotowaliśmy szeroki zakres usług związanych z problematyką przetwarzania danych osobowych.

Sprawdź, czy Twój dział kadr przestrzega przepisów RODO

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowych audytów pod kątem przestrzegania przepisów RODO w HR. Sprawdzamy zgodność przetwarzania danych, weryfikując prawidłowość kwestionariuszy dla pracowników, wzorów umów o pracę, kompletność obowiązków informacyjnych dla pracowników, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Pomagamy w stworzeniu procedur i instrukcji stanowiskowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w firmie.

Przeprowadzamy także bieżące konsultacje, trakcie których doradzamy zarówno w sprawach dotyczących prawidłowego przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak i zgodności pozyskiwania danych osobowych w trakcie rekrutacji z przepisami RODO. Podpowiadamy, czy można zamieścić prywatny e-mail pracownika lub jego zdjęcie w bazie osobowej, jakie rejestry należy prowadzić i jak długo można przetwarzać dane pracowników, ale także czy można rejestrować firmowe spotkanie integracyjne, a następnie umieszczać nagranie w Intranecie.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat przetwarzania danych osobowych.