We współpracy z C&C Chakowski & Ciszek oferujemy profesjonalną obsługę postępowań sądowych i administracyjnych. Wspieramy również procesy dotyczące legalizacji pracy i pobytu pracowników z zagranicy, zatrudnianych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z obszarami naszej współpracy:

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Doradzamy m.in. w zakresie:

 • Legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy;
 • Legalizacji pobytów członków rodziny pracowników z zagranicy;
 • Umów i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców;
 • Relacji z Strażą Graniczą i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia;
 • Strategii doboru personelu cudzoziemskiego;
 • Najmu nieruchomości dla cudzoziemców w Polsce;
 • Postępowań odwoławczych w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców.

Postępowania sądowe

 • Sprawy pracownicze (rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, mobbing, dyskryminacja itp.);
 • Sprawy ZUS -owskie;
 • Sprawy dotyczące ukarania za wykroczenia i przestępstwa związane z pracą;
 • Sprawy cywilne związane z „zatrudnieniem” B2B.