Nowoczesne Kadry to firma doradcza specjalizująca się w problematyce kadrowo-płacowej ze szczególnym naciskiem na czas pracy w różnych branżach. Naszą domeną są audyty kadrowo-płacowe oraz specjalistyczne dotyczące tylko obszaru czasu pracy, bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy oraz pomoc merytoryczna przy wdrażaniu oprogramowania kadrowo-płacowego.

Proponowane przez nas rozwiązania są oparte na stanowiskach PIP, MPiPS oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, a w sprawach w których nie ma żadnych oficjalnych interpretacji opieramy się na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych w innych firmach, starając się do minimum ograniczyć ryzyko sporów sądowych oraz kar w razie kontroli PIP.

Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się w sporach z zakresu prawa pracy, a w przypadku problematyki płacowej z doradcami podatkowymi oraz specjalistami z centrali ZUS, co pozwala nam gwarantować odpowiednią jakość usług nawet w tematach bardzo złożonych.

O posiadanych kompetencjach świadczą publikacje książkowe oraz komentarze naukowe powstałe z naszym udziałem, które zostały zamieszczone w zakładce publikacje.

Łukasz Prasołek

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.