Życie organizacji wiąże się nierzadko z przypadkami, które są niestandardowe lub występują bardzo sporadycznie, co powoduje trudności w ocenie danej sytuacji, czy w podjęciu decyzji co do odpowiedniego rozwiązania, które będzie z jednej strony zgodne z prawem, a z drugiej korzystne biznesowo dla firmy. Dlatego warto w takich przypadkach posiłkować się opinią prawną, która wskaże ryzyka podjętych decyzji i ewentualnie inne scenariusze pozwalające na rozwiązanie danej sytuacji. O takiej usłudze warto zwłaszcza pomyśleć, gdy zmieniają się przepisy i musimy dostosować wewnętrzne rozwiązania do nowego stanu prawnego.

W przygotowanych przeze mnie opiniach wykorzystuję bardzo szeroko orzecznictwo Sądu Najwyższego, które znam doskonale dzięki blisko 10-letniemu okresowi zatrudnienia w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W przypadku braku orzecznictwa w danej tematyce w opiniach przedstawiam stanowiska urzędowe PIP i MPIPS oraz poglądy doktryny z tego zakresu, rekomendując rozwiązania najbezpieczniejsze z punktu widzenia organizacji. W wielu obszarach moje rekomendacje dotyczą już wcześniej sprawdzonych rozwiązań, które funkcjonują i w innych organizacjach.
Usługa polegająca na napisaniu opinii prawnej może być połączona ze spotkaniem z kadrą zarządzającą, w trakcie którego zostaną wyjaśnione dotychczasowe błędy popełniane przez organizację oraz zaproponowane nowe rozwiązania organizacyjne.