W dzisiejszych czasach zatrudnianie pracowników wiąże się nieodzownie z wykorzystywaniem programów/aplikacji, które służą do różnych celów, a mają usprawnić funkcjonowanie organizacji w obszarze HR. Nierzadko się zdarza, że firma korzysta z kilku programów np. do elektronicznej rejestracji czasu pracy, do zarządzania czasem pracy, kadrowo-płacowego, księgowego. Ważne jest aby były one kompatybilne i jak największa ilość informacji była przekazywana elektronicznie z jednego do drugiego bez udziału czynnika ludzkiego. Programy te najczęściej mają bardzo dużą ilość ustawień opcjonalnych, a więc w trakcie ich wdrożenia powinno się przeanalizować, czy dana parametryzacja jest zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w firmie, np. w regulaminie pracy.

Część firm posiadająca działy IT decyduje się na wdrożenie własnych aplikacji, tworzonych tylko na wewnętrzne potrzeby firmy, co z kolei wymaga przekazania odpowiedniej wiedzy programistom i następnie zweryfikowania, czy stworzone rozwiązania są w 100% zgodne z przepisami prawa pracy.

Wybór dobrego narzędzia ułatwiającego pracę działom kadr i płac i jego właściwe wdrożenie jest bardzo ważne także z punktu widzenia późniejszych kontroli PIP, gdyż błędy programów obciążają pracowników odpowiedzialnych za dany obszar, bo to oni zostaną ukarani mandatami, jeśli w praktyce dojdzie do popełnienia wykroczenia.

Mając powyższe na uwadze proponuję usługę doradczą na etapie wyboru i później wdrażania oprogramowania kadrowo – płacowego, w ramach której mogę uczestniczyć w spotkaniach z dostawcami oprogramowania, a potem w okresie próbnym w testowaniu wybranego programu i ustawieniu go w firmie przed rozpoczęciem korzystania z niego.