Prowadzona przez nas działalność doradcza może mieć różną postać – od spotkań, w trakcie których są analizowane bieżące problemy, poprzez konsultacje mailowe wyceniane godzinowo, a kończąc na stałej współpracy (opłata ryczałtowa), w ramach której świadczone są konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe.

Jednorazowa współpraca nie wymaga zawarcia żadnej umowy, gdyż wystarczającym jest zlecenie usługi wysłane na adres e-mail.

Umowa o stałej współpracy daje Klientom dodatkowe korzyści:

  1. priorytetowe traktowanie, jeśli chodzi o terminy udzielanych odpowiedzi,
  2. pomoc w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  3. zniżki na szkolenia wewnętrzne organizowane dla pracowników Klienta,
  4. informacje o zmianach w przepisach prawa pracy przesyłane mailowo z wyprzedzeniem pozwalającym na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Opcjonalnie umowa o stałej współpracy może przewidywać także reprezentację przed sądami pracy, gdyż współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi zajmującymi się problematyką prawa pracy.

Usługi doradcze świadczone w ramach umów o stałej współpracy są rozliczane w skali miesięcznej, ale godziny niewykorzystane w jednym miesiącu przechodzą do wykorzystania na kolejny miesiąc. Minimalna ilość godzin usług w przypadku umów o stałej współpracy to 5 godzin miesięcznie.

Świadczone przez firmę usługi doradcze są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – polisa ubezpieczenia o nr 903012489039 w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.