Uwagi UODO do ustawy o ochronie sygnalistów

UODO o sygnalistach: Ustawa o sygnalistach została przyjęta przez Sejm 14 czerwca 2024 roku i opublikowana 24 czerwca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku muszą wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

Ustawa została przyjęta bez uwzględnienia uwag Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), które dotyczyły m.in. zgłoszeń anonimowych. W opinii UODO, ustawa nie zawiera wystarczająco jasnych wymagań w tej kwestii. Prezes UODO w swojej opinii przekazanej do Senatu zaznaczył, że „dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób” muszą być obligatoryjnie zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia wewnętrznego, adres do kontaktu sygnalisty jest wymaganym elementem rejestru zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 projektu ustawy. Oznacza to, że obecne przepisy nie są dostosowane do anonimowego zgłaszania naruszeń.

Kolejna uwaga UODO dotyczyła potrzeby określenia w treści ustawy, jakie dane osobowe będą umożliwiały identyfikację tożsamości sygnalistów. To zapewniłoby spójność katalogu przetwarzanych danych osobowych w różnych rejestrach w kontekście identyfikacji. Prezes UODO podkreślił również brak jednolitego standardu ochrony praw innych osób, których dane będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa. Dotyczy to zarówno osób, których zgłoszenie dotyczy, jak i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu. W obecnym brzmieniu ustawy nie jest także jasno określone, czy „osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” oraz „osoba powiązana z sygnalistą” są uznawane za „osoby trzecie wskazane w zgłoszeniu”.

W związku z powyższymi uwagami, na stronie UODO pojawił się komunikat informujący, że do 22 lipca można przesyłać pytania i wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o sygnalistach w zakresie ochrony danych osobowych na adres Urzędu. Urząd, we współpracy ze Społecznym Zespołem Ekspertów, przygotuje niezbędne wyjaśnienia w tej kwestii.

Powiązane Aktualności