Ustawa „Aktywny Rodzic” i o wakacjach składkowych już u Prezydenta

Na ostatnim posiedzeniu Senatu zostały przegłosowane dwie nowe ustawy, które obecnie zostały skierowane do podpisu do Prezydenta. W dniu 23 maja 2024 roku Senat zaakceptował bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Dzięki przepisom ustawy przedsiębiorcy którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, a podczas korzystania z nich przedsiębiorca będzie mógł prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktur

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta, i ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Również na posiedzeniu w dniu 23 maja Senat uchwalił bez poprawek ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, która wprowadza trzy nowe rodzaje świadczeń dla rodzin z dziećmi do 3. roku życia:

  • dofinansowanie opieki niani/babci (1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica, 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością),
  • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku (1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku),
  • dofinansowanie opieki rodzicielskiej w domu (500 zł, już od pierwszego dziecka).

Ustawa, która również znajduje się obecnie w podpisie u Prezydenta ma wejść w życie od 1 października 2024 roku.

 

Powiązane Aktualności

Nowe uprawnienia dla PIP

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców mają w założeniu uprościć i ujednolicić [...]