Wyrok TSUE w sprawie zakazu symboli religijnych w pracy

28 listopada 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zakaz noszenia w miejscu pracy przez urzędników UE symboli religijnych nie jest dyskryminujący, o ile jest stosowany w sposób ogólny, wobec wszystkich pracowników i sprowadzony tylko do koniecznego zakresu (wyrok C-148/22).

Wyrok Trybunału dotyczył sprawy kierowniczki biura gminy w Belgii, której zakazano noszenia chusty islamskiej w miejscu pracy. Gmina zmieniła też regulamin pracy, zakazując noszenia widocznych symboli ujawniających przynależność ideologiczną lub religijną, nawet pracownikom niemającym kontaktu z klientami.

Sąd pracy, który rozpatrywał skargę pracownicy w odesłaniu prejudycjalnym zapytał TSUE, czy ustanowiona przez gminę regulacja dotycząca ścisłej neutralności jest dyskryminacją niezgodną z prawem Unii Europejskiej. Trybunał w wyroku odpowiedział, że politykę ścisłej neutralności można uznać za obiektywnie uzasadnioną celami zgodnymi z prawem UE.

Powiązane Aktualności

Przejdź do góry