Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego – stanowisko Ministerstwa

Do obowiązków pracodawcy przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie należy przekazać pracownikowi dodatkowe informacje o których mówi art. 291 § 2 Kodeksu pracy. Informacje te dotyczą państwa, w którym praca lub zadanie służbowe ma być wykonywane, czasie trwania pracy lub zadania, walucie, w której będzie realizowana wypłata, dodatkowych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju, warunkach powrotu do kraju lub o braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju.

Konieczność przekazania powyższych informacji potwierdziło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w swoim stanowisku z 18 października 2023 roku, wskazując, że powyższy przepis rozszerza zakres przedmiotowy obowiązków informacyjnych. Wyżej wymienione obowiązki dotyczą delegowania w rozumieniu unijnych dyrektyw dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ale i podróży służbowej.

Obowiązek informacyjny powinien być zrealizowany przed wyjazdem pracownika – nie później niż w dniu, w którym zamiana warunków zatrudnienia ma miejsce.

Powiązane Aktualności