Wyrok Sądu Najwyższego – pozorowana praca zdalna

22 listopada 2023 roku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wydała wyrok w sprawie pozorowanej pracy zdalnej ( sygn. akt I USKP 60/23). Sąd orzekał w sprawie pracownicy, która była zatrudniona w kancelarii na podstawie umowy o pracę, a oprócz rzeczonej umowy miała podpisane jeszcze cztery inne umowy o pracę, zawarte i wykonywane na rzecz firm działających w branży transportowej i spedycyjnej, a każda z umów była podpisana na pełny wymiar etatu i praca miała być wykonywana równolegle.

Wykonywanie pracy na czterech pełnoetatowych stanowiskach miało być możliwe dzięki zadaniowemu systemowi czasu pracy, a także wykonywania jej na zasadach telepracy (okres, w którym pracownica wykonywała swoje obowiązku to 2016 rok, przed wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy). Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował w tej sytuacji okresy ubezpieczenia, podważając tytuły do ubezpieczeń. Zakład nabrał wątpliwości co do rzeczywistego zatrudnienia, podejrzewając chęć podniesienia wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dodatkowo za pozornością zatrudnienia przemawiał fakt, że firma transportowa miała pracownika z certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Sprawa znalazła finał 22 listopada 2023 roku, i zgodnie z wyrokiem sądu praca, która nie jest faktycznie świadczona, może zostać uznana za pozorną, a taka nie daje podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Kodeks pracy nie zakazuje zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie, ale ważne jest, by warunki zawartej umowy były takie, by mogła ona być faktycznie świadczona. Natomiast liczba zawartych umów o pracę może świadczyć o ich pozorności

Powiązane Aktualności