Plan kontroli PIP na 2024 rok

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o planie i zakresie kontroli na 2024 rok. Przyszły rok jest ostatnim rokiem trzyletniego „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024″.

W planach PIP na 2024 rok znalazły się między innymi działania kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego a także przestrzegania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Priorytetowo Państwowa Inspekcja Pracy planuje skupić się w 2024 roku na:

  • strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego;
  • strategii kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy;
  • strategii wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

W związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, Państwowa Inspekcja Pracy dalej będą prowadzone kontrole wykazu stanowisk pracy na których wykonywanie pracy odbywa się w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przeprowadzone zostaną również kontrole w zakresie ewidencji pracowników wykonujących takie prace.

Kontrole również mają się odbyć w zakresie przestrzegania ustawy work-life balance, czyli w szczególności w zakresie nowych uprawnień rodzicielskich, stosunku pracy oraz pracy zdalnej. Niezmiennie pozostaną kontrole wszelkich wypadków przy pracy, a priorytetem pozostaną skargi pracowników – w szczególności dotyczących nieprawidłowości w wynagrodzeniach.

W przedstawionych planach PIP przewiduję  przeprowadzić 60 tysięcy kontroli w tym 35 tysięcy w ramach działań prewencyjno-promocyjnych obejmujących przedsiębiorców, pracodawców, uczniów i studentów czy rolników.

Powiązane Aktualności

Przejdź do góry