Niedziela handlowa 24 grudnia?

W związku z tym, że w 2023 roku jedna z siedmiu niedziel handlowych wypada w Wigilię, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Federacja Konsumentów apelowały o zmianę jej terminu w grudniu. Organizacje te domagały się przeniesienia niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia lub 31 grudnia br.

23 listopada Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (druk sejmowy nr 63), trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz do opiniowania do organizacji samorządowych.

Zgodnie z zapisami projektu jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz handlu nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia, czyli w tym wypadku 10 i 17 grudnia. W ww. projekcie nie ograniczono w przypadku 10 grudnia handlu do godz. 14:00, lecz sklepy mają być czynne w godzinach otwarcia podanych do wiadomości klientom.

Ustawa ma wejść w życie po upływie dnia następującego po jego ogłoszeniu, co oznacza bardzo krótki czas na zmiany harmonogramów pracy.

Powiązane Aktualności