Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego

Czy policja może kontrolować trzeźwość pracownika także w jego domu, w trakcie pracy zdalnej? Takie pytanie pojawiło się w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy przepisów o kontroli trzeźwości (Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r.o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U z 2023 r. poz. 240).

W najnowszym stanowisku Komenda Główna Policji potwierdziła, że w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik wykonuje pracę zdalną pod wpływem alkoholu, lub spożywa alkohol w trakcie wykonywania pracy zdalnej, Policja może przeprowadzić na żądanie pracodawcy badanie trzeźwości rzeczonego pracownika w miejscu, gdzie tę pracę wykonuje. Kontrola jest możliwa również w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem innego środka działającego podobnie do alkoholu.

Po przeprowadzeniu kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej pracodawca otrzymuje od Policji protokół, który jest podstawą dalszych działań wobec pracownika.

Powiązane Aktualności