Nowe wymogi dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

2 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r., poz 2367), wdrażająca dyrektywę Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. I tak zgodnie z przepisami rozporządzenia pracodawcy mają obowiązek dostosowania w ciągu pół roku wyposażenia stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia.

Przede wszystkim pracodawcy będą mieli obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz, w przypadku gdy pracownik korzysta z przenośnego komputera i używa go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Na życzenie pracownika pracodawca będzie musiał też wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał również obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe, jeżeli konieczność ich stosowania wynika z przeprowadzonych badań okulistycznych.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 18 listopada 2023 roku, a pracodawcy mają pół roku na wprowadzenie zmian. Zainteresowanych szczegółami rozporządzenia zapraszamy na webinar – zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,  organizowany przez Praktyczne Szkolenia, który odbędzie się 30 listopada.

Powiązane Aktualności