Sąd Najwyższy – wyrok w sprawie treści świadectwa pracy

Sąd Najwyższy wydał 12 października 2023 roku wyrok potwierdzający, że nie jest konieczne wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie zatrudnienia w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku (sygn. akt III PZP 5/22).

Sprawa, w której orzekał Sąd dotyczyła pracownika, który zażądał uzupełnienia swojego świadectwa pracy o informację o zatrudnieniu przy pracy o szczególnym charakterze od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r., co było konieczne do nabycia przez niego prawa do emerytury pomostowej.

Natomiast zgodnie z instrukcją wypełnienia świadectwa pracy, będącą załącznikiem do Rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1862) pracodawca może wskazać w świadectwie pracy jedynie okres zatrudnienia pracownika przypadający do dnia 31 grudnia 2008 r., przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W uzasadnieniu Sad Najwyższy uznał, że wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie do zatrudnienia w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r. jest zbędne, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje takimi informacjami.

Powiązane Aktualności