Święto Trzech Króli w 2024 roku a wolne dla pracowników

Święto Trzech Króli w 2024 roku wypada w sobotę, więc zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy pracownikom należy udzielić z tego tytułu dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Wskazany wyżej artykuł stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Gdy u pracodawcy dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy wypada w określony dzień tygodnia, np. sobotę, to gdy w tym dniu tygodnia wystąpi święto wolne od pracy pracodawca musi udzielić pracownikom innego dnia wolnego od pracy w dniu roboczym.

Ważne jest by pamiętać, że dzień wolny za święto musi być udzielony w okresie rozliczeniowym, w którym przypada dane święto. Natomiast nie jest istotne, czy dzień wolny zostanie wyznaczony przed czy po dniu świątecznym, nie musi być też to ta sama data dla wszystkich pracowników.

 

Powiązane Aktualności