Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców: 7 czerwca Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wakacji składkowych dla przedsiębiorców, czyli ustawę z 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku przez przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe na jeden miesiąc w roku. Zwolnienie obejmuje również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W czasie wakacji składkowych, składki  będą opłacane z budżetu państwa poprzez dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a przedsiębiorcy nie muszą w ich trakcie zawieszać działalności.

Do skorzystania z wakacji składkowych uprawnieni są przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 10 osób (wliczając w to właściciela firmy), których roczne przychody w ciągu ostatnich dwóch lat nie przekroczyły 2 milionów euro. Ustawa wyklucza jednak z tego prawa przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz poprzedniego pracodawcy.

wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców już w grudniu 2024 roku

Aby wykorzystać wakacje składkowe, przedsiębiorca musi złożyć elektroniczny wniosek poprzez profil informacyjny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc zwolnienia. Na przykład, aby skorzystać ze zwolnienia w grudniu, wniosek musi zostać złożony w listopadzie. ZUS ma 40 dni na rozpatrzenie wniosku, a decyzja zostanie przekazana za pomocą PUE ZUS.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, który następuje po upływie 4 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Oznacza to, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 roku, a przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z wakacji składkowych w grudniu tego roku.

Powiązane Aktualności