Propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku: Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2024 roku propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, które miałyby zacząć obowiązywać w 2025 roku. Jak co roku najpóźniej do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji propozycję kwoty minimalnego wynagrodzenia na następny rok kalendarzowy.

I tak zgodnie z propozycją Rady Ministrów od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę miałoby wynosić 4626 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby wynieść 30,20 złotych brutto. Oznacza to wzrost wynagrodzenia minimalnego o 326 złotych w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (o 7,6 proc.), i 2,10 złotego w stosunku do stawki godzinowej obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (o 7 proc.). Wynagrodzenie „na rękę” miałoby wynieść w 2025 roku  3483,51 złotych, gdyż od kwoty brutto należy odjąć:

  • Składkę rentową – 69,39 zł
  • Składkę emerytalną – 451,5 zł
  • Składkę na ubezpieczenie chorobowe – 113,34 zł
  • Zaliczkę na podatek dochodowy – 149 zł

Rada Dialogu Społecznego ma teraz czas do 15 lipca by przedstawić swoje rekomendacje, a jeżeli tego nie zrobi, to Rada Ministrów sama podejmie decyzję odnośnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 2025 rok.

Rada Ministrów zajęła się na posiedzeniu również projektem propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń na 2025 rok w państwowej sferze budżetowej. Propozycja rządu to średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym, czyli waloryzacja wynagrodzeń i kwot bazowych o 4,1 proc.

Zgodnie z przepisami rząd ma opublikować we wrześniu rozporządzenie dotyczące wysokości płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej w Dzienniku Ustaw.

Powiązane Aktualności