Aktywizacja seniorów na rynku pracy – projekt ustawy

Projekt aktywizujący seniorów: 22 maja 2024 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr z wykazu UC29). Projekt ten jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i realizuje kamień milowy nr A51G w ramach reformy A4.1.

Głównym celem projektu jest dostosowanie działań publicznych służb zatrudnienia do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wprowadzenie programu „staż plus” ma na celu nie tylko ułatwienie nabywania umiejętności, ale także kwalifikacji zawodowych. Program ten przewiduje wypłatę dodatku do stypendium dla stażystów oraz premię dla pracodawców. Ma on zastąpić rzadko wykorzystywany program doradztwa zawodowego dorosłych, z którego w 2023 roku skorzystały jedynie 42 osoby.

Ponadto, w ramach wsparcia dla osób poniżej 30. roku życia, urzędy pracy będą oceniały umiejętności cyfrowe rejestrujących się jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Planowane jest także zniesienie obowiązku przypisania osoby bezrobotnej do urzędu pracy zgodnie z miejscem zameldowania. Bezrobotni szukający pracy będą mogli wybrać dowolny urząd pracy, z którym chcą współpracować.

W planach jest również modernizacja i automatyzacja usług urzędów pracy poprzez ulepszenie istniejącego lub stworzenie nowego serwisu elektronicznych usług, umożliwiającego klientom korzystanie z indywidualnych kont online.

W założeniach projektu wpisano też aktywizację zawodową seniorów, polegającą na wsparciu ich zatrudnienia poprzez dofinansowanie dla przedsiębiorców. Projekt aktywizujący seniorów na rynku pracy przewiduje dla pracodawcy, który zatrudni osobę poszukującą pracy, na przykład emeryta powyżej 60 roku życia (kobieta) lub 65 roku życia (mężczyzna),  dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, przez okres 24 miesięcy. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia seniora przez kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu okresu dofinansowania.

Powiązane Aktualności