Praca w upały – jakie obowiązki ma pracodawca?

Obowiązki pracodawców w trakcie upałów: W związku z panującą obecnie falą upałów pracodawcy powinni pamiętać o obowiązkach, jakie prawo nakłada na nich w tym zakresie. Odpowiednie regulacje znajdują się w Kodeksie pracy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. I tak kluczowe obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy w trakcie upałów to:

  • Zapewnienie dostępu do zimnych napojów: Pracodawca musi zapewnić nieograniczony dostęp do zimnych napojów dla pracowników, jeżeli temperatura na stanowisku pracy przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C.
  • Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem: Należy zadbać o odpowiednie osłony, takie jak rolety lub żaluzje, które chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem.
  • Sprawność klimatyzacji: Jeśli w pomieszczeniach znajduje się instalacja klimatyzacyjna, pracodawca ma obowiązek zapewnić jej sprawne działanie, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i komfort pracy.
  • Zapewnienie środków ochronnych dla pracowników wykonujących prace na zewnątrz w trakcie upałów. Do takich środków należą odzież ochronna, która minimalizuje przenikanie promieni słonecznych, nakrycia głowy oraz kremy z filtrem UV.
  • Zagwarantowanie pracownikom pracującym na zewnątrz dostępu do zacienionego miejsca, w którym mogą odpocząć.

Pracodawca ma też możliwość wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy lub skrócenia dnia pracy, jednak nie jest to obowiązkowe i zależy od jego decyzji. Ważne jest, aby skrócenie czasu pracy nie wpływało na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Choć przepisy wymagają zapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy, nie określają one maksymalnej dopuszczalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach. Konkretne limity dotyczą jedynie pracowników młodocianych, którzy nie mogą pracować w warunkach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza wynosi powyżej 65%. Te regulacje znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku dotyczącym wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Powiązane Aktualności