Czy trzeba dostosowywać organizację pracy do żołnierza WOT?

W odpowiedzi na pytanie, czy trzeba dostosowywać organizację pracy do żołnierza WOT Ministerstwo Obrony Narodowej stanęło po stronie pracodawców, przyznając w stanowisku z 2 lutego 2024 roku, że potrzeby organizacyjne przedsiębiorców są ważniejsze od rotacyjnych szkoleń żołnierzy WOT. Tak więc przedsiębiorcy nie muszą dostosowywać czasu pracy przedsiębiorstwa pod wykaz szkoleń, a żołnierz WOT będzie musiał skorzystać z urlopu bezpłatnego na czas szkolenia.

Wykaz szkoleń sporządzany jest na rok, a żołnierz ma obowiązek przekazać go swojemu pracodawcy. Zgodnie z art.171 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny terytorialna służba wojskowa może być pełniona dyspozycyjnie albo rotacyjnie. Miejscem rotacyjnej służby jest jednostka lub inne miejsce wskazane przez dowódcę jednostki, co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy (weekendy). Są jednak branże, gdzie weekendy są dniami pracującymi (na przykład energetyka, gastronomia i hotelarstwo, turystyka), co rodzi pytanie, czy pracodawcy muszą dostosowywać organizację pracy do wykazu szkoleń. W stanowisku z 2 lutego MON jednoznacznie wskazuje, że pracodawca nie musi dostosowywać się do harmonogramów służby pełnionej rotacyjnie żołnierzy WOT, ale jego obowiązkiem jest udzielenie na te dni urlopu bezpłatnego swoim pracownikom. W przypadku, gdy udzielenie urlopu będzie niemożliwe, alternatywą może być wniosek o zmianę wykazu, złożony przez pracownika żołnierza do jednostki wojskowej (na podstawie art. 177 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny).

Powiązane Aktualności