Wyrok TSUE – widełki wiekowe w rekrutacji

TSUE w wyroku z 7 grudnia 2023 r. (sygn. C-518/22) uznał widełki wiekowe w rekrutacji za zgodne z prawem. Trybunał orzekł, że pracodawca w ofercie pracy może wskazać preferowany wiek kandydata do pracy, a działanie takie nie stanowi dyskryminacji, gdy poszukiwany jest np. opiekun dla osoby niepełnosprawnej.

Sprawa, w której orzekał TSUE dotyczyła niemieckiej spółki zatrudniającej opiekunów osób niepełnosprawnych. W ogłoszeniu o pracę spółka podała, że poszukuje asystentki osobistej dla niepełnosprawnej 28-letniej kobiety, ze wskazaniem, by była to osoba pomiędzy 18. a 30. rokiem życia. Jedna z kandydatek do pracy, której wiek nie mieścił się we wskazanych widełkach poczuła się dyskryminowana ze względu na swój wiek i pozwała spółkę. Pozwana na swoją obronę wskazywała, że widełki wiekowe w ogłoszeniu zostały umieszczone na życzenie osoby niepełnosprawnej, na co pozwalają niemieckie przepisy (tj. nakładają obowiązek spełnienia indywidualnych życzeń osób niepełnosprawnych podczas świadczenia na ich rzecz usług opiekuńczych).

TSUE wskazał, że prawo osób niepełnosprawnych do samostanowienia pozwala na wybór co do wieku opiekuna, a osoba będąca w tym samym wieku co osoba niepełnosprawna łatwiej się z nią zintegruje. Określenie granic wiekowych dla kandydatów do pracy w pewnych przypadkach może być więc uzasadnione.

Wyrok jest dla pracodawców o tyle istotny, że pozwoli im w ogłoszeniach określać preferowaną płeć kandydata lub inne kryteria, które mogłyby wydać się dyskryminujące. Ważne jednak by pamiętać, że takie kryterium musi być obiektywne i uzasadnione, oraz używane z dużą ostrożnością.

Powiązane Aktualności