Nowy projekt ustawy o sygnalistach już na RCL

w dniu 6 marca 2024 roku na stronach RCL został opublikowana kolejna wersja projektu o ochronie sygnalistów (nr z wykazu UC1).  Wśród zmian, które zostały wprowadzone należy wspomnieć wydłużenie vacatio legis z jednego do trzech miesięcy, co jest bardzo dobrą wiadomością, gdyż dzięki temu firmy będą miały więcej czasu na wdrożenie procedur wewnętrznych.

Ponadto w nowym projekcie:

  • Rozszerzono katalog naruszeń o prawo pracy – co oznacza zmianę koncepcji i konieczność zastanowienia się nad dotychczas działającymi formami zgłoszeń z procedur antymobbingowych,
  • Rozszerzono katalogu możliwych do zgłoszenia naruszeń prawa o zachowania dotyczące: wolności i praw człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi,
  • Opisano zasady obliczana stanu załogi, który wymusza wdrożenie rozwiązań dotyczących sygnalistów,
  • Uregulowano zasady zgłoszeń anonimowych i dodano te kwestie do obowiązkowych elementów procedury zgłoszeń wewnętrznych,
  • Wprowadzono kwotę minimalnego odszkodowania dla sygnalisty, wobec którego stosowano działania odwetowe,
  • Nadano Rzecznikowi Praw Obywatelskich kompetencji do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych w przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń w dziedzinie wolności i praw człowieka i obywatela.

 

Powiązane Aktualności

Przejdź do góry