Praca w zimie – obowiązki pracodawcy

 Państwowa Inspekcja Pracy w związku z panującymi w kraju niskimi temperaturami przypomniała na swojej stronie o obowiązujących przepisach regulujących pracę w niskich temperaturach. I tak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których pracownicy wykonują pracę minimalna temperatura musi wynosić:

  • 14º C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,
  • 18º C – dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Jeżeli chodzi o pracę wykonywaną na otwartej przestrzeni, to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczenia do ogrzania się, które muszą dawać schronienie przed opadami i niską temperaturą. Pracodawca ma również zapewnić zapewnić odpowiednią odzież ochronną oraz czapki, buty i rękawice chroniące przed wpływem niskiej temperatury. W pomieszczeniu takim powinna panować minimalna temperatura w wysokości 16ºC, a jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, to jest zobowiązany zorganizować w pobliżu miejsca  pracy odpowiednie urządzenia grzewcze, pamiętając przy tym o przepisach ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawca jest również obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną, w tym czapki, buty i rękawice. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca musi w okresie od 1 listopada do 31 marca zapewnić pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca.

Powiązane Aktualności